Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach europejskich realizowanych przez Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – UMCS we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji.

To już V edycja serii warsztatów europejskich przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Tematem przewodnim spotkań, tym razem ze względu na pandemię COVID 19 realizowanych w formie zdalnej (na platformach zdalnych, którymi dysponują szkoły) będzie  Europejski Zielony Ład

Projekt realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym KE w Polsce (na podstawie zamówienia 183/2020/SI2.839813) jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską w okresie pandemii COVID-19. Jego celem jest zachęcenie młodych Polaków (młodzieży szkół ponadpodstawowych) do pogłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej.

Biorąc pod uwagę wyjątkową dynamikę zmian zjawisk, procesów mieszczących się w obszarze szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej Europejski Zielony Ład wyznacza drogowskaz realizacji założeń powszechnie akceptowalnej, ponadczasowej koncepcji rozwoju samopodtrzymującego (zrównoważonego) na najbliższe lata.

Głównym założeniem planowanego wydarzenia jest:

  • analiza ewolucji zmian w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w obliczu Covid – 19;
  • przekazanie wiedzy w kontekście w/w zmiany rzeczywistości na temat jak reagować na rosnące zagrożenia dla ludzkości „tu i teraz”, z uwzględnieniem kryterium potrzeby zachowania ponadczasowości, nie umniejszając zdolności przyszłych pokoleń do realizacji ich własnych aspiracji, przy poszanowaniu wypełnienia obowiązku wobec potrzeb wszystkich ekosystemów.

Zakładane działania szczegółowe:

W ramach każdego z planowanych 5 warsztatów europejskich realizowana będzie odrębna problematyka wpisująca się w tematykę Europejskiego Zielonego Ładu. Oznacza to koncentrację na pięciu kluczowych wyzwaniach przed którymi stoi także polskie społeczeństwo:

  • uczynienie Europy pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem;
  • plan na rzecz gospodarki gotowej na przyszłość – nowa strategia przemysłowa;
  • plan inwestycyjny – Zrównoważona Europa;
  • wdrożenia ambitniejszych celów na 2030 r;
  • ochrona środowiska naturalnego w Europie

Koordynatorem projektu jest dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, kierownik CDE UMCS, ekspert Team Europe. W projekcie uczestniczą nauczyciele akademiccy z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Wszelkie informacje związane z projektem oraz warunkami uczestniczenia w warsztatach proszę kierować na adres CDE UMCS (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Termin realizacji projektu: luty-czerwiec 2021 r. (zapisy trwają do 31.03.2021 r.!!!!).