Rozmowa z Tomaszem Miśko – Dyrektorem Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu

Polska Strefa Inwestycji w Zamościu? – co to oznacza dla lokalnego przedsiębiorcy w Zamościu i powiecie zamojskim?

Odp. Od 2018 roku zmieniły się znacząco przepisy związane z otrzymaniem przez przedsiębiorcę ulg podatkowych i funkcjonująca do tej pory w Zamościu specjalna strefa ekonomiczna została zastąpiona Polską Strefą Inwestycji. W ramach tego programu można uzyskać ulgę podatkową w każdej lokalizacji prowadzenia działalności produkcyjnej, czy przetwórczej, a nie jak dotychczas tylko w specjalnie wydzielonym obszarze kraju. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu jest instytucją właściwą dla tych firm, które chcą skorzystać ze zwolnień podatkowych. 

W praktyce jak można uzyskać takie zwolnienie podatkowe ?

Odp. Każdy z przedsiębiorców (mikro, mały, średni i duży), który planuje nową inwestycję – dotyczy to utworzenia nowej firmy, zwiększenia produkcji w już istniejącej firmie, czy też wprowadzenia istotnych zmian w produkcji dotychczasowej może ubiegać się o decyzję uprawniającą do zwolnień podatkowych. Warunek: składa do nas wniosek o wydanie decyzji o wsparciu (https://tsse.arp.pl/przewodnik-inwestora/jak-inwestowac ), jest firmą produkcyjną lub przetwórczą, nie rozpoczął jeszcze realizacji swojej inwestycji i spełnia kryterium wielkości zainwestowanych środków.

Czy są jakieś szczególne wymagania dla firm z naszego regionu?

Odp. W Zamościu mikro przedsiębiorca musi zainwestować minimum 200 tys. zł, mały – 500 tys. zł, średni – 2 mln a duży 10 mln zł. To najniższa kwota inwestycji w całym kraju. Jednocześnie firmy w Zamościu otrzymują najwyższe wartości zwolnień w podatku dochodowym. Odpowiednio od przedsiębiorcy mikro do dużej firmy: od 70 % do 50 % wielkości zainwestowanych środków. To znacząca pomoc publiczna.

Faktycznie to bardzo atrakcyjne warunki dla przedsiębiorców, którzy planują zakup maszyn czy urządzeń lub rozwój swoich firm.

Odp. Tak i każdy przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o wsparcie i pomoc w realizacji nowej inwestycji, zwłaszcza w miastach i gminach, które są dotknięte wysokim poziomem bezrobocia. Dlatego korzystając z okazji zwracam się do wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, przetwórczą, również w zakresie wysoko wyspecjalizowanych usług oraz badań B+R: jeśli macie Państwo pomysł na nowy biznes, zamierzacie kupić nieruchomości (grunty, budynki), maszyny lub urządzenia (nowe lub używane) – warto skorzystać z ulgi podatkowej. Przez 15 lat nie będziecie Państwo płacić podatku dochodowego CIT lub PIT. Zapraszam do kontaktu z nami.

Gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje ?

Odp. Proszę o kontakt bezpośrednio z naszą firmą pod nr tel. 15 822 99 99;  / e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; www.tsse.pl / adres: Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa  30, 39-400 Tarnobrzeg. Polecam również nasz fanpage, gdzie umieszczamy wiele codziennych tematów z życia strefy i nowych inwestycjach naszych przedsiębiorców @tsseeuroparkwislosan.

Zapraszam do współpracy. Pomożemy uzupełnić wniosek i doradzimy najlepszą lokalizację. Warto skorzystać z ulgi, jeśli firma się rozwija i planuje wprowadzać nowe pomysły. Proszę pamiętać - wystarczy zainwestować tylko 200 tys. zł.