Miasto Zamość przystępuje do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową 10 mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu. Przedsięwzięcie będzie obejmować m.in. wymianę krzyży, obrzeży i poduszek na granitowe oraz czyszczenie istniejących płyt kamiennych z piaskowca. Renowacja elementów małej architektury- mogił podniesie walory estetyczne miejsca pamięci i zapewni bezpieczeństwo zwiedzającym. Ostatni kwartał roku będzie zatem wypełniony przygotowaniem i realizacją zadania, podpisaniem umowy z Wykonawcą oraz pozostałymi czynnościami konserwatorskimi i budowlanymi, aż do ostatecznego rozliczenia projektu.