W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisano preumowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja Obszarów Miejskich. Całkowita wartość projektu to 21 651 415,28 PLN. Zakres przedsięwzięcia koncentruje się na wzmocnieniu funkcji społecznych i gospodarczych części zespołu staromiejskiego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Bastionu VI i dotyczy m.in. rewitalizacji Bastionu VI Twierdzy Zamość, remontu i prac konserwatorskich dziedzińca VI i VII Bloku kamienic Starego Miasta czy utworzenia terenu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz toru modelarskiego na terenach fortecznych przy Bastionie VI. Proces inwestycyjny rozpocznie się w II kwartale 2020r.