Rozpoczęto prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030)

Zapraszamy do wypełnienia ankiety,  której celem jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa lubelskiego na temat głównych dziedzin, które mają największy wpływ na rozwój oraz na kształtowanie życia społeczno-gospodarczego regionu.

http://strategia.lubelskie.pl/ankieta.html