30 marca 2017 roku  odbyło się spotkanie, którego celem było nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy Miastem Zamość i Gminą Zamość a inwestorami z Chin, reprezentującymi branżę przetwórstwa spożywczego.

Porozumienie zostało podpisane w Urzędzie Miasta Zamość a podpisy pod nim złożyli:  Prezydent Miasta Zamość – Pan Andrzej Wnuk, Wójt Gminy Zamość – Pan Ryszard Gliwiński, Pan Jacek Socha reprezentujący firmę SK&S LEGAL, Prezes Zarządu firmy Sino Great Wall (Group) Co.,LTD – Pan Zhang Xuefeng oraz Dyrektor firmy Master Match Investment Limited – Pani Jun REN.

Podpisanie memorandum to pierwszy krok w kierunku rozwoju współpracy biznesowej, której spodziewane efekty to: rozszerzenie strefy aktywności gospodarczej Miasta Zamość i Gminy Zamość a przez to stworzenie optymalnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw z branży przetwórstwa spożywczego i branży logistycznej.