3 kwietnia br. odbyło się kolejne zebranie Członków Rady Gospodarczej. Tematem przewodnim spotkania były założenia projektu Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. 
W związku z zakończeniem procedury negocjacyjno - uzgodnieniowej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ostatecznie zatwierdził listę projektów o kluczowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i skierował do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.

Na liście znalazły się cztery projekty Miasta Zamość, w tym przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość – kompleks Szczebrzeska”.

Aktualnie trwa procedura związana z podpisywaniem preumów a także przygotowaniem dokumentacji technicznej.

Podczas posiedzenia Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zamość jako organ doradczy i opiniodawczy  została zapoznana z zakresem rzeczowym tego  przedsięwzięcia.

Dyskusja dotyczyła zdefiniowania optymalnych parametrów technicznych zapewniających funkcjonalność i maksymalną użyteczność obiektów i infrastruktury towarzyszącej, która powstanie na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej Miasta Zamość – obszar Strefowa.