Ministerstwo Rozwoju podało informację o dostępności harmonogramu naborów planowanych do realizacji w 2017 roku

z których będą mogły skorzystać średnie miasta zidentyfikowane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju czyli te powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta powyżej 15 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów, z wyłączeniem miast wojewódzkich - obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. 

W najbliższych miesiącach rozpoczną się nabory w Programach Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

Suma funduszy zaplanowanych na najbliższe lata w konkursach z preferencjami dla miast średnich w ramach Pakietu to ok. 2,5 mld zł.

Pierwszy nabór będzie dotyczył konkursu na dofinansowanie wdrażania innowacji przez MŚP w Programie Polska Wschodnia, a wnioski można składać od czerwca do lipca 2017 roku.

Wsparcie dotyczy tworzenia innowacyjnych produktów na poziomie kraju poprzez wdrożenie wyników prac B+R. W ramach projektu beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu. 

Natomiast w ramach Programu Inteligentny Rozwój zostanie przekazane 400 mln zł na projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R prowadzących do "uruchomienia produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług". Wnioski będzie można składać od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r.

W programie Wiedza Edukacja Rozwój w bieżącym roku odbędą się trzy nabory, dzięki którym średnie miasta będą miały szansę otrzymać wsparcie finansowe. Na rozwój kompetencji w szkolnictwie wyższym przeznaczono 100 mln zł. Pieniądze można otrzymać na realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Nabór trwa od kwietnia do maja 2017 r.

W programie Wiedza Edukacja Rozwój przewidziany jest także nabór w październiku br., w którym zostaną wyłonieni beneficjenci, którzy otrzymają wsparcie na projekty związane ze współpracą ponadnarodową. Na ten cel przewidziano 15 mln zł wsparcia.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju