Zapraszamy do lektury kolejnego numeru biuletynu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – Puls Regionu – Lubelski Informator Unijny, w którym znajduje się m.in. artykuł o Strategicznych Inwestycjach Terytorialnych realizowanych w województwie lubelskim, a także projektach realizowanych przez miasta subregionalne w ramach tego instrumentu finansowego.

Strategiczne Inwestycje Terytorialne to nowy instrument wsparcia, który nie funkcjonował w okresie programowania 2007-2013. Działania podejmowane w ramach SIT ukierunkowane są na zrównoważony rozwój i pozwalają na realizację strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. Wsparciem objęte są nie tylko miasta wojewódzkie wraz z ich obszarami funkcjonalnymi ale również te o charakterze subregionalnym.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2014-2020 wydzielono specjalną pulę środków na realizację SIT/ZIT. Wsparcie otrzymało 22 projekty o łącznej wartości 321 mln PLN, z czego 215 mln PLN to środki unijne – EFRR i EFS.

Miasto Zamość jest beneficjentem projektu pn. „Rozwój Gospodarczy Miasta Zamość i Gminy Zamość – Strategiczne Inwestycje Terytorialne”. Wartość projektu: 82 081 001, 46 PLN.