Zapraszamy do udziału w X edycji projektu Marka Lubelskie

Marka Lubelskie to projekt Urzędu Marszałkowskiego, który bazując na efekcie miejsca pochodzenia promuje lubelskie produkty i usługi. 

Przedsięwzięcie realizowane jest od 2007 roku. Ponad 40 przedsiębiorstw z Lubelszczyzny posiada certyfikat Marka Lubelskie. 

W imieniu firmy APA Group zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zastosowania innowacyjnych rozwiązań systemu VISION BMS

Prezentacja odbędzie się dnia 10 marca 2016 r. w godzinach 10.00-14.00 w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, budynek "Luneta" przy ul. Łukasińskiego 2E w Zamościu

1 marca 2016 roku odbyło się III posiedzenie Rady Gospodarczej, któremu przewodniczył Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk

Podczas spotkania Pan Tomasz Kossowski Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych zaprezentował założenia inwestycyjne Miasta Zamość na lata 2016-2020. Następnie Pani Jadwiga Kijek – Skarbnik Miasta Zamość omówiła budżet oraz stawki podatków i opłat lokalnych w mieście Zamość na 2016 rok. Druga część spotkania poświęcona była dyskusji, w której poruszono bieżące tematy związane z rozwojem Miasta.

22 lutego kilkuosobowa delegacja na czele z ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu przyjechała do Zamościa.

Celem wizyty było określenie ram przyszłej współpracy gospodarczej. Ambasador Iranu Ramin Mehmanparast spotkał się z Prezydentem Miasta Zamość Andrzejem Wnukiem oraz dyrektorami wydziałów odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy, turystykę i promocję Zamościa.

Firma konsultingowa Edoradca zaprasza do udziału w spotkaniu on-line „Fundusze Unijne - założenia i możliwości konkursu POI 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R"

BEZPŁATNE WEBINARIUM – 16.02.2016, godz.: 13:00-14:00

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie preferencyjnych pożyczek na finansowanie na terenie województwa lubelskiego przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zapraszamy na otwarte spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy unijnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Seminarium poświęcone będzie najbliższym naborom wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.