Witrynowo.pl to darmowa aplikacja, która z jednej strony umożliwia prezentację oferty sklepów, a z drugiej ułatwia klientom zakupy u lokalnych przedsiębiorców.

To jej podstawowy wyróżnik na rynku: Zajrzyj do sklepów przy swojej ulicy, w swojej dzielnicy, w swoim mieście – zdają się zachęcać twórcy Witrynowo.pl .Sprawnie, lokalnie, bez dodatkowych kosztów.

ARP S.A. zaprasza na webinarium prezentujące wsparcie finansowe dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP do kontaktu w sprawie wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Rozmowa z Tomaszem Miśko – Dyrektorem Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Tarnobrzegu

ARP S.A. rozpoczyna cykl webinariów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. bierze aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej. Na aktywności służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 otrzymała 1,7 mld zł.

1 dzień, 15 praktycznych wystąpień, 20 ekspertów, 23 stoiska konsultacyjne – konferencja „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych” w Zamościu zapowiada się imponująco. Wydarzenie poprowadzą praktycy, którzy mają doświadczenie we wdrażaniu skutecznych rozwiązań Utrzymania Ruchu i podzielą się wiedzą z zakresu efektywnych narzędzi wspierających osiągnięcie najwyższych standardów produkcji.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta oraz wyznaczenie kierunków rozwoju Zamościa do roku 2030.

Wyniki ankiet posłużą do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Zamość na lata 2020-2030.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane w formie zbiorczej.

Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.

ANKIETA

W związku z trwającymi pracami nad tworzeniem  Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zamość do roku 2030 zapraszamy mieszkańców Miasta Zamość do uczestnictwa w warsztatach, które odbędą się 10 sierpnia br. (poniedziałek) o godzinie 13.00 w Sali Consulatus Ratusza.

Dokument powstaje w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian.

Celem spotkania będzie omówienie  założeń dokumentu strategicznego, identyfikacja stanu istniejącego jak również wskazanie dalszych kierunków działań.

Państwa sugestie i wnioski będą pomocne w procesie formułowania celów  i wyboru obszarów priorytetowych dla Miejskiego Planu Adaptacji.