W dniu dzisiejszym (24 czerwca) Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Prezes Zarządu LUBREN sp. z o.o. Wojciech Wereski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.

W dniu dzisiejszym w siedzibie zamojskiego Ratusza miało miejsce podpisanie umowy z z firmą Strabag Polska sp. z o.o. - wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)”.  Druga podpisana umowa dotyczyła pełnienia funkcji Menadżera Projektu przy realizacji ww. inwestycji i została zawarta z Panią Magdą Kobojek-Łokaj prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Mako Consulting Magda Kobojek-Łokaj”.

W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński podpisali porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

18.03. czwartek godz. 10:00 online: https://tiny.pl/rnfq2

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A zaprasza przedsiębiorców na webinar dotyczący instrumentów wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. 

25.02.2021r. czwartek, godzina 11:00

Link do rejestracji: Jak skorzystać ze wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu? Instrumenty finansowe dla MŚP w ramach Tarczy Antykryzysowej - interankiety

Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z firmą Google przygotował bezpłatny program Firmy Jutra dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, które poszukują wsparcia w rozpoczęciu lub rozwoju sprzedaży w Internecie.

 

16.02. od godziny 10.00 zapraszamy na Webinarium na temat instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników, którzy ucierpieli na skutek pandemii.

Podczas spotkania online z udziałem ekspertów  ZUS, WUP i PUP zostaną omówione dostępne instrumenty finansowe, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy z Lubelszczyzny.

Agenda spotkania oraz formularz rejestracyjny:

https://tiny.pl/rpnbl