Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przypomina o naborach projektów dedykowanych dla miast średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze.

W 2018 roku w ramach Pakietu dla średnich miast na przedsiębiorców sektora MŚP czeka łącznie 600 mln złotych!

  • 100 mln zł  w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia,
  • 500 mln   w Programie Inteligentny Rozwój 

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa

W ramach tego działania małe i średnie firmy mogą pozyskać dotację na wprowadzenie innowacji produktowej, na podstawie wyników własnych lub nabytych prac B+R. To jak dotąd najpopularniejsze działanie dla przedsiębiorców spośród całej oferty POPW.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenia efektów prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów i usług.

UWAGA: Rozszerzono zasięg naboru także o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi!!!

Więcej informacji o naborach:

https://popw.parp.gov.pl/poddzialanie-1-3-1

http://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek

 

źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju