Rusza budowa mieszkań przy ulicy Parkowej

W miniony wtorek Miasto Zamość wraz z TBS Zamość stały się częścią Spółki Celowej powołanej do realizacji zadania, poprzez wniesienie aportem nieruchomości wytypowanych przez Miasto.

W związku z panującą epidemią COVID-19 Lubelska Fundacja Rozwoju we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowała działania osłonowe polegające na dostarczeniu kapitału obrotowego i inwestycyjnego, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek.

Zachęcamy do zapoznania się z narzędziami wsparcia dla przedsiębiorców oferowanymi przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., spółkę zarządzającą Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , ustawodawca wprowadził pakiet instrumentów wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej zwanych tarczą  antykryzysową.

Pakiet rozwiązań antykryzysowych w skrócie - to bezpłatne szkolenie online prowadzone przez ekspertów Polskiego Funduszu Rozwoju Portal PPK.
W trakcie webinaru dowiesz się o najważniejszych założeniach Tarczy Antykryzysowej oraz z jakich inicjatyw wsparcia może skorzystać Twoja firma!

Więcej o szkoleniach:
https://pfrportal.pl/tarcza/

Formularz rejestracyjny dostępny tutaj:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu realizuje zadania wynikające z zapisów Tarczy Antykryzysowej.
W ramach pomocy dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej można ubiegać się o takie wsparcie jak:
? Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
? Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
? Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
? Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Dane kontaktowe do pracowników PUP w Zamościu, którzy udzielają informacji na temat wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19: ? tel. 692 403 759 lub ? 84 638 33 64.

https://zamosc.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przeds…/tarcza

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu realizuje zadania wynikające z zapisów Tarczy Antykryzysowej.
W ramach pomocy dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej można ubiegać się o takie wsparcie jak:
- Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
- Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Dane kontaktowe do pracowników PUP w Zamościu, którzy udzielają informacji na temat wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19: tel. 692 403 759 lub 84 638 33 64.

https://zamosc.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przeds…/tarcza

Weszło w życie nowe zarządzenie nr 81/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 06.04.2020r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżki stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość na czas trwania stanu epidemii wywołanego koronawirusem

TREŚĆ ZARZĄDZENIA:

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90&p1=szczegoly&p2=1500305