Ankieta dla firm i osób

Spółka „Collect Consulting S.A” z siedzibą w Katowicach, ul. Rolna 14, 40-555 Katowice na zlecenie Miasta Zamość opracowuje „Koncepcję utworzenia, organizacji i funkcjonowania zabytkowego obiektu (nr rej.: A/229 z dnia 5.10.1982) przy ulicy Szczebrzeskiej 102, 22-400 Zamość na potrzeby Zamojskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

10 czerwca 2016 roku odbyło się IV posiedzenie Rady Gospodarczej, któremu przewodniczył Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk

Podczas spotkania Pan Tomasz Kossowski Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych zaprezentował założenia  projektu pn. „Rozwój gospodarczy Miasta Zamość i Gminy Zamość – Strategiczne Inwestycje Terytorialne”- przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji Celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku).

Serdecznie zapraszamy do udziału we Wschodnich Dniach Kooperacji, które odbędą się w dniach 15-17 listopada 2016 r. w Lublinie

Celem wydarzenia jest stworzenie miejsca spotkań dla środowiska podwykonawców i kooperantów z szeroko rozumianej branży przemysłowej z kraju i z zagranicy. Jest to miejsce do budowania relacji biznesowych i odkrywania najnowszych technologii w branży.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ałmaty zapraszają do udziału w misji gospodarczej na III. Międzynarodowe Forum Handlu Detalicznego (III. International Retail Business Summit)

W imieniu firmy konsultingowej Edoradca zapraszamy na bezpłatne szkolenie internetowe poświęcone tematyce dotacji unijnych dla branży rolno-spożywczej.

Program webinarium:

  • Szczegółowe informacje dotyczące programu PROW, umożliwiający dofinansowanie projektów dla branży rolno-spożywczej
  • Kluczowe czynniki decydujące o przyznawaniu dotacji w konkursach
  • Praktyczne wskazówki, na co przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowania aplikacji o dofinansowanie projektów

Zapraszamy do udziału w X edycji projektu Marka Lubelskie

Marka Lubelskie to projekt Urzędu Marszałkowskiego, który bazując na efekcie miejsca pochodzenia promuje lubelskie produkty i usługi. 

Przedsięwzięcie realizowane jest od 2007 roku. Ponad 40 przedsiębiorstw z Lubelszczyzny posiada certyfikat Marka Lubelskie. 

W imieniu firmy APA Group zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zastosowania innowacyjnych rozwiązań systemu VISION BMS

Prezentacja odbędzie się dnia 10 marca 2016 r. w godzinach 10.00-14.00 w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, budynek "Luneta" przy ul. Łukasińskiego 2E w Zamościu

1 marca 2016 roku odbyło się III posiedzenie Rady Gospodarczej, któremu przewodniczył Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk

Podczas spotkania Pan Tomasz Kossowski Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych zaprezentował założenia inwestycyjne Miasta Zamość na lata 2016-2020. Następnie Pani Jadwiga Kijek – Skarbnik Miasta Zamość omówiła budżet oraz stawki podatków i opłat lokalnych w mieście Zamość na 2016 rok. Druga część spotkania poświęcona była dyskusji, w której poruszono bieżące tematy związane z rozwojem Miasta.

22 lutego kilkuosobowa delegacja na czele z ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu przyjechała do Zamościa.

Celem wizyty było określenie ram przyszłej współpracy gospodarczej. Ambasador Iranu Ramin Mehmanparast spotkał się z Prezydentem Miasta Zamość Andrzejem Wnukiem oraz dyrektorami wydziałów odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy, turystykę i promocję Zamościa.

Firma konsultingowa Edoradca zaprasza do udziału w spotkaniu on-line „Fundusze Unijne - założenia i możliwości konkursu POI 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R"

BEZPŁATNE WEBINARIUM – 16.02.2016, godz.: 13:00-14:00