Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach
to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa
w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

W załączeniu:

Zarządzenie Nr 301/2017 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 6.12.2017 r. w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu obniżki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Zamość.

https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=90&id_dokumentu=1221138&akcja=szczegoly&p2=1221138&fbclid=IwAR1kpyax4GRWDPNPVE4G8kZw2cqioE6sFkSRLuounTvSomlfFZCO16ib3aY

Wasze odpowiedzi i opinie pozwolą nam oraz zarządzającemu strefą ekonomiczną oszacować potrzeby oraz wnioskować o  wsparcie dla firm w dobie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.

ANKIETA 

Trwają prace nad  aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć i projektów o strategicznym znaczeniu, których realizacja wpłynęłaby na dynamizację rozwoju regionu lubelskiego.

Informujemy przedsiębiorców, którzy z powodu trwającego stanu zagrożenia epidemicznego mają problemy z zapłaceniem bieżącej składki lub należności zawartej z ZUS o możliwości skorzystania z uproszczonych form pomocy

18.03.2020 r. w godzinach 10.00 – 13.00 odbędzie się w Zamościu przy ulicy Partyzantów 3, spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych zdobyciem wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej oraz aktywizację zawodową (czyli udział w stażach, kursach, szkoleniach).

 Tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu zorganizował w dniu 7 lutego br. w obiektach Zamku w Baranowie Sandomierskim spotkanie przedstawicieli samorządów z terenów 35 powiatów obszaru TSSE Euro – Park WISŁOSAN

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach Działania 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach, które odbędzie się 11 lutego 2020 r.

Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS wraz z Wydziałem Politologii i Administracji we współpracy z Regionalnym Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Wrocławiu organizują warsztaty w województwie lubelskim.

Dane kontaktowe

Informacje ogólne

Podstawowe dane oferty

Infrastruktura

Warunki nabycia