25 maja 2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - KONKURS NR POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17. 

28 kwietnia 2017 roku firmy z makroregionu Polski Wschodniej będą mogły wystartować w konkursie o dotacje na wsparcie ich ekspansji zagranicznej. Łączna pula dostępnych środków wynosi 200 mln zł. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020.

W miniony czwartek Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk gościł delegację z Chin – przedsiębiorców, którzy zajmują się bezpośrednim importem polskich soków, napojów, wody mineralnej i owoców. 

3 kwietnia br. odbyło się kolejne zebranie Członków Rady Gospodarczej. Tematem przewodnim spotkania były założenia projektu Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. 
W związku z zakończeniem procedury negocjacyjno - uzgodnieniowej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ostatecznie zatwierdził listę projektów o kluczowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i skierował do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.

30 marca 2017 roku  odbyło się spotkanie, którego celem było nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy Miastem Zamość i Gminą Zamość a inwestorami z Chin, reprezentującymi branżę przetwórstwa spożywczego.

Powierzchnia: 39,80 m2
Rodzaj oferty: Wynajem
Typ nieruchomości: Lokal użytkowy

Zarządca terenu:Zakład Gospodarki Lokalowej
Forma zakupu: przetarg
Lokalizacja: ul. Łukasińskiego 4/11-12, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Powierzchnia: 14,50 m2
Rodzaj oferty: Wynajem
Typ nieruchomości: Lokal użytkowy

Zarządca terenu:Zakład Gospodarki Lokalowej
Forma zakupu: przetarg
Lokalizacja: ul. Żeromskiego 11a, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji „Export – Invest Lubelskie”, która odbędzie się dnia 17 marca 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

6 marca 2017 roku odbyło się kolejne Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zamość. 

Rada Gospodarcza jest organem doradczo - opiniodawczym w zakresie konsultowania spraw dotyczących sfery społeczno - gospodarczej Miasta Zamość. Zadaniem rady jest wspieranie zamierzeń i planów Prezydenta Miasta Zamość poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarczych Miasta.