30 maja br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - zarządzającego terenami inwestycyjnymi Zamościa i sąsiednich gmin. 

Miasto Zamość z nagrodą Lubelskiego Klubu Biznesu!! W dniu wczorajszym w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się gala finałowa Programu Promocji Firm i Gmin Business Excellence.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.9 Udział w targach i misjach RPO WL 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą inwestycyjną Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., która realizując założenia rządowego projektu Polska Strefa Inwestycji, oferuje przedsiębiorcom bogaty system ulg podatkowych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii udostępniło osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcom serwis www.biznes.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. 

Jak powinna wyglądać współpraca na płaszczyźnie: przedsiębiorczość – nauka – samorząd to motyw przewodni konferencji zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Zamościu pt. „Synergia Ekosystemu Przedsiębiorczości”.

10 listopada w Hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim odbyła się gala wręczenia nagród „Ambasador Wschodu”. Konkurs ma na celu wyróżnienie samorządów, inicjatyw i przedsięwzięć, które w szczególny sposób promują Polskę Wchodnią i jej pogranicze.